Membership

Lidmaatschap - aansluitingen FBA

A: MEMBER licentie: 10€

De basis aansluiting is de member licentie. Iedereen die op een circuit buiten de toeschouwers zone vertoeft MOET deze licentie met de eraan verbonden complementaire verzekeringen hebben, ze is geldig op alle vaste en tijdelijke omlopen van door de FBA erkende clubs, op trainingen, open wedstrijden clubverplaatsingen en bij het uitvoeren van taken tijdens wedstrijden helpen bij de organisatie, buffet enz.)

De member licentie is niet geldig om aan wedstrijden voor het Belgische Kampioenschap deel te nemen met uitzondering van één manche, deze moet echter worden ingericht door de club die u inschreef. De licenties worden door de clubbesturen aangemeld in het ledenregister en worden aangetoond  op de FBA site bij racing -> licensed drivers.

B: FBA FULL licentie: 20€

Als je wil meedoen aan officiële wedstrijden of je wil ook naar het buitenland gaan racen moet je een full licentie hebben.

Dezelfde verzekering als met de Member licentie maar ook recht op deelname aan ALLE Belgische kampioenschappen in meerdere, ja zelfs alle disciplines en classes. Deze geeft ook toegang tot EFRA.

C: EFRA Europese deelname:

Deze wordt verrekend bij de betaling van de reservatie voor de Efra of Ifmar wedstrijden.
Uw aanvraag dient bij het secretariaat binnen te komen ten laatste op 31 december en de betaling dient ten laatste te gebeuren voor 15 januari.
Aanvragen worden alleen ontvankelijk verklaard indien U in het bezit bent van een full licentie.
Toegestane plaatsen door Efra of Ifmar worden ingevuld door de sectievoorzitters, rekening houden met vroegere behaalde uitslagen.

Opgelet:

Alle aansluitingen/licenties dienen via een erkende club te gebeuren.
Rijders welke deelnemen aan een discipline welke verreden wordt op een asphaltcircuit dienen zich in te schrijven bij een club met een asphaltcircuit.
Personen die commerciële firma's uit de modelbouwsector vertegenwoordigen kunnen in die hoedanigheid lid worden zonder via een club te gaan (zie intern reglement art. 2.6) 

Adhesions FBA

A: MEMBRE: 10€

Cette licence de membre est l'adhésion de base: Tout le monde qui se trouve sur un circuit en dehors du périmètre prévu pour les spectateurs DOIT avoir cette license comme preuve d'être assuré. Elle est valable sur toutes les circuits, qu'ils soient fixe ou temporaire des clubs en règle avec la FBA, aussi bien lors d'entraînements, courses amicales, déplacements, exécution de taches d'organisation (buffet etc.).
La licence de membre ne donne pas droit de participer à de course dans le cadre des championnats de Belgique à l'exception d'une manche organisé par le club qui a enregistré le membre en premier.

Les licences sont soumises par les conseils de club consignés dans le registre des membres et montrés sur le site FBA -> racing -> licensed drivers.

B: FBA Licence Full: 20 €

Si vous voulez participer à des courses officielles ou vous voulez courir à l'étranger vous devez avoir la licence de compétition Belge Full, vous aurez le droit de participer à toutes les championnats dans toutes les classes et disciplines et vous donne accès à la licence EFRA .

C: EFRA participation Europeene:-

Cette procédure sera réglée avec le paiement de la réservation pour les compétitions Efra ou Ifmar.
Votre demande doit parvenir au secrétariat au plus tard le 31 decembre et le paiement doit être effectué avant le 15 janvier au plus tard.
Les demandes ne seront déclarées recevables que si vous êtes en possession d'une licence full.
Les places autorisées par Efra ou Ifmar seront remplies par les présidents de section, en tenant compte des résultats précédents.

Attention:

Toute demande d’adhésion et licence doit passer par un des clubs reconnus par la FBA.
Les pilotes qui participent à une discipline qui se tient sur un asphaltcircuit doivent s'inscrire dans un club avec un asphaltcircuit.

Les personnes qui représentent des firmes commerciales dans le domaine du modélisme peuvent à ce titre devenir membre sans passer par un club (voir règlement interne).